Köpvillkor

CEBA AB / Pennkungen.com, Allmänna villkor 2012

Dessa villkor är tillämpliga om inte annat skriftligt har överenskommits mellan säljare och köpare.

Priser & försäljning

Alla priser är exkl. moms (25%), om inte annat anges. Priser inkluderar allt som är förknippat med produkten, tryckningen och leveransen av respektive order – inget tillkommer. Våra priser är fasta och inga vidare rabatter är tyvärr möjliga. Vi har redan prutat så att ni slipper! Vi säljer till företag och organisationer, kyrkor och samfund, landsting, stat och kommuner, men inte till privatpersoner. Priserna på hemsidan “Pennkungen.com” är konkurrenskraftiga och förutsätter att kunden gör sin orderregistrering via beställningsformuläret på respektive produktsida.

Bilder

Pennbilderna överensstämmer inte alltid i färg med pennans verkliga färg. Vi arbetar aktivt med att ta fram bättre, mer korrekta och verklighetstrogna bilder, men måste reservera oss för färgskillnader som kan finnas, då det ofta varierar mellan olika bildskärmar. Om färgen är av vikt, be gärna om ett fysiskt prov innan order.
Alla pennbilder är nytillverkade av oss för denna hemsida, och är upphovsrättsligt skyddade verk som ej får kopieras. Copyright CEBA AB 2012.

Prover på pennor utan tryck

Prov på ett mindre antal pennor i den lägre prisklassen kan skickas utan kostnad. Pris och tillgänglighet för prover på dyrare pennor varierar mellan olika leverantörer.

Prover på pennor med tryck

Provtryck på ett fåtal pennor offereras. Pris och tillgänglighet varierar mellan olika leverantörer.

Kvalitet på tryck

Alla våra leverantörer trycker sitt eget sortiment av pennor. Med den ingående kännedom som detta innebär så blir både utseende och hållbarhet den bästa möjliga för varje enskild penna. Om vi ser att en tryckkombination skulle behöva justeringar för att bli bra (t.ex. för liten text, eller en färg som behöver vit bottenfärg för att bli bra) så meddelar vi om detta innan produktion.

Tryckunderlag / original

Vi är en av ytterst få leverantörer som kan hantera nästan alla typer av tryckunderlag utan ytterligare kostnad. Vi kräver alltså inte en tryckanpassad logo för att kunna hantera er order, men det underlättar och snabbar naturligtvis upp produktionen. Vi ser helst att ni skickar en vektoriserad .EPS, .AI eller .PDF för att säkerställa att vi har ett så bra underlag som möjligt och för snabbast möjliga hantering.

Tryckoriginal från mindre hanterbara format, såsom .JPG, .TIF, .PSD, eller anpassning från underlag till tidigare tryckta produkter, brukar vi klara av justera/ändra så att det blir ett acceptabelt tryckunderlag och utan några merkostnader. Rent generellt kan man säga att så länge som underlaget är tillräckligt detaljerat så kan vi reproducera det i ett tryckbart skick.
Om tryckunderlaget skulle visa sig behöva mer ingående hantering, eller om det av någon anledning inte fungerar alls, kontaktar vi er snarast med förslag till lösningar. Inga kostnader kommer att påföras om inte köparen/kunden bekräftat kostnaden.
Om ni är osäkra, skicka det underlag ni har helt enkelt så kommenterar vi.

Kunden ansvarar för att insänt material (original) är korrekta. Kontrollera gärna att den logotype och de tryckfärger ni tillhandahåller är de nyaste/senaste och i övrigt korrekta. Om ni har ett flertal logotyper i tryckfärdigt format (t.ex. AI eller EPS) som ni inte kan öppna och kontrollera, skicka allihop så kan vi ta fram förhandsvisningar så att ni kan välja.

Rätten att få nyttja inskickade underlag kan inte vi ansvara för, utan där ligger ansvaret helt på den som skickar in underlaget att det inte inkräktar på tredje part.

Beställning

Beställning sker enkelt via hemsidan, men vi hjälper gärna till om ni hellre vill beställa via mail eller telefon. Vi tar emot ditt samtal på kontorstid, 8.00 – 17.00 vardagar, och besvarar alla mail snarast möjligt, senast inom 24 timmar (mån-fre).

Korrektur & orderbekräftelse

Alla beställningar bekräftas med en orderbekräftelse och ett korrektur på trycket, som skriftligt skall godkännas och accepteras av köparen/kunden. Vår målsättning är att klara att skicka ut detta inom 24 timmar (exkl. helger). Vi inväntar OK eller synpunkter på dessa inom 24 timmar för att utlovad leveransdag skall kunna hållas. Ingen produktion startar utan skriftlig bekräftelse. Utlovad leveranstid (antal dagar/veckor) utgår från den dag korrekturet blir godkänt. Vid godkännande av korrektur/orderbekräftelse efter kl. 11.30 räknas påföljande arbetsdag som godkännande-datum. Vid expressordrar på pennor från Bic är denna tidpunkt 09.30.

Det är alltid färgkoden som angivits som är referensen mot det färdiga resultatet. Skärmbilder och utskrifter ger nästan alltid en missvisande färg och kan lätt vilseleda köparen/kunden om hur det färdiga resultatet skall se ut. Alla korrektur är fotomontage och kan därför inte visa faktiskt tryck. Vi försöker kompensera för realism men slutresultatet följer de produktionstekniska begränsningar som finns. Ett otränat öga ser kanske inte skillnaden i slutresultatet mot korrekturet, men en liten skillnad finns och den är inte grund för felaktighet.

Om köparen/kunden inte uttryckligen och skriftligt anger att order är förknippat med ett krav om sista leveransdag, så kan vi inte hållas skadeståndsansvariga för försenad leverans och heller inte ge skäl till annullering av order.

Utebliven respons

Om vi inte får svar på orderbekräftelse och korrektur inom 3 dagar, och inte kan nå er för vidare kommunikation, så avbokar vi er beställning.

Vid utebliven orderbekräftelse/korrektur från vår sida efter 24 timmar, kontakta oss via mail eller telefon snarast för att undvika fördröjningar, om t.ex. något tekniskt fel uppstått och vi saknar er beställning. Det har ännu inte hänt, men man vet aldrig.

Produktion

Vi reserverar oss för under- och överleverans 5-10% enligt gällande Leveransvillkor för tryckeribranschen. Överleverans är ganska vanlig inom produktsegmentet reklampennor, då tryckerier alltid startar produktionen med ett överantal för att kompensera produktionsstörningar och ev. feltryck, så vi rekommenderar att man mer eller mindre räknar med detta.

Leverans

Leveranstid (ledtid) av pennorna anges i de flesta fall i veckor, där utleverans från tryckeriet sker den sista veckan. Transporttiden är sedan normalt 1-3 dagar. För pennor från Bic anges leveranstiden i dagar (exkl. helger och helgdagar), och inkluderar transporttiden och avser ankomst hos kund. Vid godkännande av korrektur/orderbekräftelse efter kl. 11.30 räknas påföljande arbetsdag som godkännandedatum.

Angivet leveransdatum på ordererkännande är beräknad utleveransdag.

Revideringar och fördröjt godkännande av korrektur kan innebära att leveransdatum förskjuts med motsvarande tid.

Vi reserverar oss för ändrade förutsättningar hos grossist och tryckeri som kan påverka leveranstiden, t.ex. låga lagersaldon, sjuk personal, m.m. och återkommer då med information och ev. alternativ så fort vi kan.

Om köparen/kunden inte uttryckligen och skriftligt anger att order är förknippat med ett krav om sista leveransdag, så kan vi inte hållas skadeståndsansvariga för försenad leverans och heller inte ge skäl för annullering av order.

Har ni speciella önskemål om leveranstid som inte är valbara på hemsidan – fråga oss, vi vill hjälpa våra kunder om det bara är möjligt.

Frakt

Leveransvillkor sker enligt DDP Incoterms 2010, vilket innebär att säljaren står för alla transportkostnader och ev. införtullning från utlandet till en adress i Sverige. Köparen ansvarar för att leveransadressen är korrekt angiven för att transportbolagen skall kunna lämna godset. Om felaktiga eller otillräckliga uppgifter har angetts kan inte säljaren ta ansvar för ev. merkostnader eller förseningar i samband med leveransen.

Produkter

De flesta tillverkarna av pennor bedriver ett ständigt utvecklingsarbete av pennorna och därför kan en tidigare köpt penna skilja sig något från den som levereras idag, men dessa skillnader är små och uppfattas sällan av en oinitierad granskare. Dessa små förändringar är inte underlag för reklamation, det är förbättringsarbete. Pennor har oftast en mycket stark korrelation mellan pris, funktion och kvalitet, men pennor i olika prisgrupper kan inte kvalitetsmässigt jämföras på ett rättvist sätt.

De pennor som vi exponerar på Pennkungen.com är en bråkdel av det totala utbudet i världen. Vår målsättning är att med vår erfarenhet bara erbjuda de pennor som har en så hög kvalitet att man som brukare och köpare känner sig nöjd och är beredd att köpa samma penna igen.

Reklamation

Om vår leverans av pennor avviker mot specifikation så har kunden rätt att reklamera pennorna genom att skicka tillbaka dem. Vid reklamation ersätts felaktiga pennor av nya som är felfria. Om en penna är felaktig, så tror inte vi att köparen blir nöjd bara för att vi i efterhand kompenserar priset. Så antingen är pennan felaktig eller accepterad. Alla reklamerade pennor måste returneras för att det ska vara en giltig reklamation. Pennor som returneras utan att ni först kontaktat oss kommer inte att accepteras som en reklamation.

Köparen har ett ansvar att ankomstkontrollera leveransen, så att markanta/systematiska fel kan upptäckas (t.ex att alla tryck sitter snett eller är i fel färg). Denna stickprovs-kontroll skall göras innan distributionen av pennor påbörjas, senast inom 1 vecka efter mottagande av pennor. Slumpmässiga fel har köparen inget ansvar att kontrollera.

Om ni beställt fel, och ändå godkänt korrektur och orderbekräftelse, så kan vi tyvärr inte medge en reklamation. Vi gör vårt bästa för att kontrollera alla misstag som kan ske i en beställning, och dubbelkollar dessa om vi misstänker att ni beställt fel.

Köparen är ansvarig för att visuellt besiktiga förpackningarna vid ankomst av leveransen så att hanteringsskador kan upptäckas på emballage och en ev. reklamation mot transportbolaget kan göras.

Fakturering & betalning

Order faktureras vid utleverans. Företag betalar via faktura 20 dagar efter godkänd kreditprövning. Kommun, landsting, rikstäckande organisationer betalar via faktura 30 dagar. Om vi finner tvivel kan förskottsbetalning begäras för acceptans av order.

Övrig information

Vissa logotyper och designelement är registrerade varumärken tillhörande respektive tillverkare. Pennkungen.com och CEBA är ej affilierade med dessa utan agerar som fri återförsäljare.

Vi tillhandahåller denna webbtjänst i befintligt skick, och kan ej garantera att allt stämmer till 100%. Vid upptäckt av fel åtgärdas dessa så snabbt vi kan. Vi tar dock inget ansvar för eventuell skada, vare sig ekonomisk eller fysisk, som kan uppkomma vid användande av denna webbtjänst, dess priser och övrig information.

Vi säljer direkt till slutkund med de minimi-antal och priser som anges, och har ej ytterligare återförsäljarrabatter. Vi samarbetar dock gärna med reklambyråer och liknande och kan t.ex. ordna omärkta leveranser.

Saknar du något?

Vårt mål är att Pennkungen.com ska bli så komplett och användbar som möjligt. Om ni saknar någon generell information eller om ni är ute efter en speciell penna ni köpt tidigare som inte finns här, hör av er! Vi uppdaterar hemsidan och lägger till pennor väldigt ofta, i respons till våra kunders feedback.